top of page

Rong Viet currently has a large number of banquet chairs available for events such as opening ceremony, gratitude ceremony, company party, ... Banquet chairs are covered with bows, colors, diverse designs, designs. as required.

Please contact Rong Viet directly for specific advice and special preferential policies for large volume rental orders.

Contact information

Rong Viet International Communication and Tourism Joint Stock Company

Headquarters: 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

Phone: 0243.766.7900

Hotline: 0972.200.808

Email: info@sukienrongviet.com

Tags: event organizer , event company , Rong Viet , event equipment rental , event equipment , full service , furniture rental , banquet chair , banquet chair covered with bow ,

Banquet chair (with cover + bow)

₫50,000 Regular Price
₫45,000Sale Price
  • Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng
  • Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng
  • Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc
  • Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.
  • Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
  • Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page