top of page

Rong Viet leases talkshow sofas and talks with a variety of designs and colors. Catering for the different events and purposes of our customers

Talkshow sofa table

  • - Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng

    - Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng

    - Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc

    - Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.

    Liên hệ: 0972 200 808

bottom of page