top of page

The weather is getting cold, the Christmas atmosphere is coming very close, everyone becomes more comfortable, excited and more eager to welcome a peaceful Christmas season. You do not know where to buy Christmas tree cheap ? Contributing to bring the Christmas atmosphere closer to every house, every street, the event Rong Viet specializes in providing and decorating Christmas trees .

Christmas trees come in many different patterns and sizes. Three-leaf pine , snow-covered pine , 2-inch pointed pine, round-headed pine tied with pine needles, glittering pines with pine needles, desktop mini pines ... Many sizes for customers to easily choose depending on budget or height, area where to install: pine tree 90cm, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.1m, 2.4m, 3m, 3.6m, 4.5m , 6m and even designed pine trees of 10m, 15m, 23m or more, depending on customer requirements.

Rong Viet received designs of handmade Christmas trees, lamp-shaped pine trees, giant pine trees according to the correct height and desired customer requirements. Detailed technical drawings, quality decorations with many beautiful and luxurious patterns will bring customers beautiful designs of Christmas trees, creating an attraction to passersby and creating a happy, excited atmosphere. for all employees of your company.

Contact us as soon as Rong Viet event so we can offer you the best and cheapest options!

Event company Rong Viet

Headquarters: 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

Phone: 0243.766.7900

Hotline: 0972.200.808

Email: info@sukienrongviet.com

Christmas tree in the house

    1. Mọi sản phẩm mua hay thuê sẽ được trao đổi kĩ theo tình hình thực tế, khi hàng không đúng theo cam kết khách hàng hoàn toàn có quyền đổi trả trong 24h.
    2. Nếu hàng cho thuê mà không đảm bảo theo yêu cầu công ty sẽ cho đổi hàng khác ngay. Việc đổi trả sản phẩm không phải do lỗi thì chi phí do bên mua chịu.
    1. Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
    2. Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page